Witamy na stronie głównej Dekanatu Lubawa
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 sierpnia 2016 11:58OGŁOSZENIEPrzypominam, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach 29 i 30 sierpnia 2016 r. zgodnie z harmonogramem, który mieszkańcy otrzymali od Lubawskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

Odpady należy wystawiać do godz. 6:00 w dniu w którym przewidziana jest zbiórka, przed własnymi posesjami w widocznym miejscu.

NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!

Odpady komunalne, budowlane, okna, opony oraz pozbawiony części mechanicznych
i elektronicznych sprzęt AGD, RTV itp.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • pracownicy Urzędu Gminy Lubawa tel. (89) 645-54-42 i (89) 645-54-46 oraz
  • Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. tel. (89) 645-28-27 i (89) 645-28-19

Harmonogram jest dostępny również na stronie internetowej www.gminalubawa.pl


Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 12:03
 
Informacja z ARiMR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   
sobota, 20 sierpnia 2016 21:14

 

 

I N F O R M A C J ABiuro Powiatowe ARiMR w Iławie informuje, że od roku 2016 płatność bezpośrednia do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku, ma do tych działek tytuł prawny (o czym stanowi art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 05 marca 2015 r. i płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz. U. z 2015 r., poz. 1551 ze zm.). We wskazanej sytuacji rolnik winien załączyć do wniosku o płatność lub złożyć do dnia 31 sierpnia 2016 r. oświadczenie, że ma tytuł prawny do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.


Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Biuro Powiatowe w Iławie

14-200 Iława, ul. Lubawska 3

tel. (89) 645-64-50, fax. (89) 645-64-52

Poprawiony: sobota, 20 sierpnia 2016 21:21
 


DEKANAT LUBAWSKI


both


Obszar dekanatu lubawskiego położony jest na zachodnim skraju województwa olsztyńskiego, w krainie fizyczno-geograficznej zwanej Garbem Lubawskim. Pod względem morfologicznym Garb obejmuje rozległe zachodnie zbocze czołowomorenowej Góry Dylewskiej, której szczyt (312,3 m n.p.m.) położony na północny wschód od Lubawy maj duj e się w odległości około 4 km na wschód od granicy dekanatu lubawskiego. Od szczytu tej góry w kierunku południowo­zachodnim ciągnie się strefa pagórków czołowomorenowych. Teren w granicach dekanatu opada: w kierunku zachodnim od wysokości około 265 m n.p.m. w rejonie wsi Napromek (parafia Prątnica) na wschodzie - do około 85 m n.p.m. nad Drwęcą w kierunku zachodnim od Sampławy. W tejże środkowo-południowej części dekanatu, zbudowanej z glin zwałowych, występuje pagórkowato-faliste ukształtowanie powierzchni. Obszar rozcinają promieniście rozchodzące się od Góry Dylewskiej doliny z wąskimi ciekami wodnymi, wpadającymi do rzek: Drwęca i Wel, na zachodniej granicy dekanatu. Część tych dolin pochodzenia rynnowego miejscami wypełniają jeziora: Zwiniarz, Hartowieckie, Rumian i in. Obszar na północ od Lubawy ma charakter falistej równiny morenowej, która na północ od wsi Rożental i Zielkowo przechodzi w piaszczystą równinę sandrową. Część tej równiny w granicach dekanatu porasta las sosnowy (powierzchnia około 8 km2). Fragmenty terenów zalesionych występują jeszcze w rejonach o urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie terenu, na wschód od Złotowa i na północ od Prątnicy. Wąskie pasy lasu znajdujemy miejscami w dolinach wzdłuż rzek: Drwęca i We!. Ponad 90% powierzchni dekanatu lubawskiego to teren odkryty, o średnio urodzajnych glebach IV i V klasy bonitacyjnej, rolniczy i równomiernie zamieszkany.

(W. Chodkowska, M. Dorawa, J. Dygdała, M. Krużyńska, I. Liżewska, A. Pabian, W. Rozynkowski, J. Sziling, Z. Tomaszewski, M. Wielgus: Diecezja Toruńska historia i teraźniejszość - Dekanat Lubawski, Toruń 1995.)

 
Liturgia na dziś Drukuj Email
 

Aktualnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Imieniny

25 Sierpnia 2016
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gaudencjusz,
Gaudenty, Grzegorz,
Ludwik, Luiza,
Michał, Sieciesław
Do końca roku zostało 129 dni.

Ankieta

Jaką ocenę wystawiłbyś stronie Dekanatu Lubawa?
 

 

logo_ugl logo_gops herb-lzs1-50x50 papacy herb kep herb_diecezji elubawa logo niedziela 1 logo lipy

Zespół Szkół
w Sampławie

Zespół Szkół
w Grabowie-Wałdykach

Zespół Szkół
w Prątnicy
Zespół Szkół
w Kazanicach
Szkoła Podstawowa
w Rożentalu
Szkoła Podstawowa
w Złotowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszewie